Logo

SnarkNews on Яндекс.Алгоритм - 2013

General Sponsor
 

PlaceTeamScoreProblemsTime
1.Kulikov Egor, SPb1096
2.Zban' Ilya, SCH_Vladivostok875
3.Murav'ev Slava, Samara SAU677
4.Kever Mikhail, SPb IFMO561
5.Poromov Sergey, SPb IFMO462
6.Ermilov Anton, SCH_Murmansk364
7.Mashrabov Alexander, Moscow IPT269
8.Snark150
9.Matov Dmitry, Saratov SU 58
10.Kazmenko Ivan, SPb SU 410